QUOTE:
原帖由 益达DaDa 于 2021-12-30 12:01 发表
大骨泡出血水,大火烧水,水开下锅捞出浮沫,洗净备用
                2、起锅倒油,冰糖若干炒出糖色,加生姜,加入大骨翻炒均匀
                3、加入一勺黄豆酱,少许老抽,一勺生抽,白酒或者料酒适量,香叶2片,少许花椒,少许干辣椒,加水没过大骨,中火15到20分钟,出锅撒香菜叶 ...
时间好短